Kvinnene skal demonstrere klokken 14 lørdag fordi de mener dekningen av Valla-saken i media generelt, og i VG spesielt, har vært svært kritikkverdig.

– Valla er en dame som bokstavelig talt ligger med brukket rygg. VG ville fjerne Valla, og har gjennom en ren politisk maktkamp klart å fjerne en dame som har betydd så mye for fagbevegelsen og kvinnebevegelsen, sier demonstrasjonens leder Marielle Leraand til VG Nett.

«Kvinner som støtter Valla» er en ad hoc-gruppe som består av kvinner med ulik bakgrunn fra fagbevegelsen og kvinnebevegelsen. Ad hoc-gruppen har tilknytning til kvinnegruppen Ottar, men støtter åpenbart ikke tidligere likestillingsombud Yssen som først gikk til VG med saken.

Leraand mener media har begått stor urett mot Valla. Spesielt har VG vært ansvarlig, fordi det var VG som i januar først omtalte Yssens utspill, mener Leraand.

– Jeg vil kalle det offentlig mobbing, og den mobbekampanjen må ta slutt. Ved å stille oss utenfor VG, begynner vi hos dem som startet det hele. De må ta ansvar, sier Leraand.

Aksjonslederen håper demonstrasjonen lørdag kan være starten på et større kvinneopprør.

– Dette er et kvinneopprør som begynner i det små. Det er mange damer som dirrer av raseri over det som har skjedd. Vi kan ikke få Valla tilbake, men vi kan få gitt uttrykk for vår protest, sier aksjonslederen.

VGs ansvarlige redaktør Bernt Olufsen tar gruppens engasjement mot media til etterretning. Han anerkjenner kvinnenes rett til å uttrykke sine synspunkter, men mener at adressen er feil.