Møtet på Hotel Norge Høsbjør nord for Hamar er hermetisk lukket, og journalister fra hele verden er bryskt blitt avvist under henvisning til krav om arbeidsro for de om lag 80 representantene. Det politiet antar blir en enkel punktmarkering fra et 20-talls demonstranter, vil neppe forstyrre møtet i vesentlig grad.

Det er svært kompliserte spørsmål byråkrater, medisinske eksperter og representanter for legemiddelindustrien drøfter på det ærverdige "slottet" i Furnesåsen. Søkelyset rettes blant annet på prisnivået på medisiner til verdens fattigste land.

Diskusjonen omkring dette spørsmålet er en skjør prosess. Dette ikke minst sett i lys av at 39 legemiddelgiganter har gått til sak mot den sørafrikanske regjeringen for å få stanset en lov som vil gi fire millioner aidssyke sørafrikanere medisiner de har råd til gjennom såkalt parallellimport og erstatningspreparater.

Demonstrerer -Millioner av mennesker i den tredje verden dør hvert år av mangel på medisiner. Dette fordi de store legemiddelselskapene har fått lov til å ta patent på medisinene og kan konsentrere seg om å selge dem i vesten, hvor profitten er størst, sier Janne Nyhus, talskvinne for Aksjonsgruppa mot WTO.

Hun mener at det i dag ikke er noen logikk mellom hvem som trenger medisiner og hvem som får tilgang på dem.

–I dette systemet er WTO en av bærebjelkene. Organisasjonen er også en bremsekloss i arbeidet med gjeldssletting for å få avhjelpe fattigdomsproblemet, mener Nyhus.

NTB