— Vi har anholdt 9 personer i grensekontroller i Sør-Norge. Dette er personer som mistenkes for å kunne gjennomføre straffbare handlinger under Verdensbankens konferanse i Oslo, forteller seksjonssjef i Beredskapsseksjonen i Politidirektoratet, Oddbjørn Mjølhus til NTB.

Han opplyser at sakene nå vil bli behandlet av UDI og at det kan tenkes at enkelte saker henlegges.

Verken UDI eller politiet kan forklare hvorfor antallet saker ikke er det samme som antall pågrepne.

(NTB)