Demokratenes tredje landsmøte ble avholdt i Bergen i helgen. Ett av de viktigste sakene var pensjonistenes økonomiske situasjon. I tillegg til å heve minstepensjonistenes utbetalinger, vil Demokratene gi feriepenger til de eldre.

— Det er helt horribelt at rundt 930.000 alders- og uførepensjonister i Norge ikke skal få feriepenger på lik linje med sykepengemottakere, mener Vidar Kleppe.

Demokratene ønsker å stramme inn innvandringspolitikken.

— I stedet for å tvangsintegrere for eksempel somaliere og gambiere, bør de sendes hjem dit de trives. Vi er alt for liberal i innvandringspolitikken i dag, fremholder Kleppe.

De rundt 80 demokratene som deltok på landsmøtet, gikk også inn for å oppheve beskatningen på kost og losji for oljearbeidere. I tillegg ønsker partiet gratis ferge på hele riksveinettet og å fjerne bomstasjonene.

Svein Otto Nilsen fra Trondheim overtar som nestleder etter Jan Simonsen. Simonsen er fra nå av sentralstyremedlem i partiet.