Overlege Peter Wetterberg på Hukommelsesklinikken, geriatrisk avdeling ved Ullevål universitetssykehus sier at vi kan vente en dement befolkning på 130.000 om 30 år, og en tilsvarende dobling av utgiftene til 36 milliarder kroner.

– Det er et enormt tall. Om man kunne finne en medisin som kunne bremse utviklingen, ville samfunnet spare store beløp. Internasjonalt gjøres det mye forskning på dette området, sier Wetterberg til Aftenposten.

Det er etter en teoretisk gjennomgang av medisinske metoder, forekomst, behandlingsmåter og samfunnsøkonomiske kostnader at svenske, danske og norske forskere har kommet fram til utgiftene knyttet til demente pasienter. Arbeidet har vært ledet av det svenske statlige instituttet Statens beredning för medicinsk utvärdering.