— Det er kjempeimponerende det Brasil har fått til. Vi gir ikke disse pengene fordi landet har gode hensikter, men fordi de har oppnådd sterke resultater, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Solheim «overleverte» pengene i kveld til sin brasilianske kollega Izabella Teixeira på klimamøtet i Durban, som takk for landets innsats for å redusere hogsten av skog i Amazonas.

Den siste milliarden kommer på toppen av de drøyt 1,5 milliarder kroner som Norge tidligere har utbetalt til Brasil.

-Tallene stemmer

De norske midlene blir kanalisert gjennom Amazonasfondet som Brasil opprettet i 2008.

Årsaken til at Brasil får disse pengene nå, er at landet i perioden august 2009 til juli 2010 avskoget «bare»

7000 kvadratkilometer.

Det er en reduksjon på12.500 kvadratkilometer sammenlignet med den gjennomsnittlige årlige avskogingen i perioden 1996-2005.

— Ingen er i tvil om at disse resultatene stemmer, sier Solheim.

Den brasilianske miljøvernministeren Izabella Teixeira sier resultatene mot ulovlig hogst er oppnådd dels takket være målrettet innsats fra landets føderale miljøpoliti og samarbeid med mange aktører i regionen.

— Utsiktene er gode for at den positive utviklingen vil fortsette. Pengene fra Norge blir et viktig bidrag i den neste fasen av kampen mot ulovlig avskoging. Nå vil vi utvide samarbeidet også med andre land i Amazonas-bassenget, sier Teixeira.

Også naboland

Erik Solheim sier retningslinjene for fondet åpner for at inntil 20 prosent av pengene Norge overfører, kan brukes i andre Amazonas-land enn Brasil.

Norge har lovet inntil en milliard dollar til skogtiltak i Brasil frem til 2015, men Erik Solheim sier nå at pengestøtten trolig vil fortsette utover dette så lenge Brasil fortsetter å levere mindre avskoging.

Kveg og soya

Raseringen skyldes tømmerproduksjon og rydding av skog til kvegdrift og soyaproduksjon. Seksti prosent av verdens regnskogområder ligger i Amazonas-bassenget. Det er anslått at den frodige vegetasjonen huser mer enn 40.000 ulike planter og mer enn 5000 forskjellige dyrearter.

Utslipp fra avskoging og skogforringelse utgjør ca 17 prosent av de globale klimagassutslippene, og det er mer enn hele transportsektoren i verden. Forklaringen er at skogen binder CO2, og hogst fører derfor til at klimagassen i stedet forsvinner ut i atmosfæren.

Ifølge Miljøverndepartementet og Amazonasfondet ble atmosfæren spart for utslipp av 460 millioner tonn CO2 som følge av den reduserte avskogingen i perioden mellom august 2009-juli 2010.Denne uken ble også de foreløpige tallene for avskoging de påfølgende tolv månedene også offentliggjort. De viser at avskogingstrenden fortsetter.

Synspunkter? Si din mening her.