— De fleste ønsker å vente med å gi barna mobiltelefon, men i spesielle situasjoner kan det være riktig, sier sekretær Kristian Amlie i F2F.

— Situasjonen etter et brudd er ofte kompleks. Å kjøpe mobiltelefon kan løse opp i noen av flokene som barn kan oppleve, og legge forholdene bedre til rette.

Særlig når en forelder har lite samvær med barnet, kan mobil være gunstig.

— Behovet er langt mindre når foreldrene har delt omsorg. Da vet begge når barnet skal ha gymklær med seg, og hvilke lekser som må gjøres. De er likeverdige som foreldre, kompetente og trygge på faste rutiner, sier Amlie til BT.