Delfinene er opplært til å bruke sin innebygde sonar for å finne bestemte typer objekter. Fire slike spesialister skal flys inn med Hercules fra USA, og skal i tre uker ha Kristiansand som base, skriver Aftenposten.

Herfra skal delfinene slippes ut i områder der man antar at det fortsatt finnes miner. Delfinene er opplært til å spore opp og markere for eksplosiver i vann, nesten som sporhunder. Når delfinenes oppasserne ser markering, vil dykkere bli sendt ned for å bekrefte funn.

Flernasjonal øvelse Delfinene skal delta i den realistiske øvelsen som har fått navnet «Blue Game», den største minerydderaksjon hittil i Norge. Også tyske minedykkere skal være med. De fleste av objektene som skal uskadeliggjøres er tyske etterlatenskaper fra krigen.

— Langs norskekysten ligger det om lag 80.000 miner, i tillegg til et meget stort antall andre sprenglegemer, som torpedoer, granater og ammunisjon, opplyser kapteinløytnant Rune Hausken, som er sjef for minedykkertroppen i Sør-Norge.

Om lag 100 minedykkere skal etablere base ved Kristiansand i slutten av april. Dykkerne kommer fra Canada, Nederland, USA, Tyskland og Norge, og har med seg 15 spesialskip for denne typen dykking.

Fra krigen I tre uker vil man jobbe intenst med å uskadeliggjøre miner. Dykkerne vil plassere sprengladninger på disse og fyre av, eller uskadeliggjøre eksplosivene på andre måter. Ved Kjevik var det under andre verdenskrig en kai der tyske marinefartøy tok om bord torpedoer. I siste fase av krigen ble et stort antall eksplosiver dumpet på sjøen her, og dette er noe minedykkere nå vil ta seg av. Delfinene som skal delta tilhører en spesialkommando i US Navy.

Sjøforsvaret har to minedykkertropper, en i Haakonsvern ved Bergen og en ved Ramsund nær Harstad. Til sammen har troppene om lag 50 spesialtrente dykkere, som er opplært til å finne og uskadeliggjøre sprenglegemer i sjøen eller langs stranden.

NTB