Jordmødrene Chinoko Zione Telezia (34) og Chisome Nhelema (24) kommer fra Malawi. Et land med 16 millioner mennesker, hvor de fleste lever i fattigdom. Nå er de godt i gang med et seks måneders utdannings— og utvekslingsprogram ved Haukeland Universitetssykehus. Her lærer de om medisinsk utstyr, pasientpleie og andre metoder som blir brukt ved fødeavdelingen.

Forskjellen mellom fødselsavdelingene i Malawi og Norge er enorm.

— På en nyfødtavdeling i Malawi kan det ligge mellom 70 og 100 barn, men det er ingen doktor til stede, forteller Nhelema.

På sykehuset hun jobber på i hjemlandet, blir det født rundt 50 barn daglig. Ved Kvinneklinikken i Bergen er tallet 14.

— Vi har en mangel på 50 prosent ansatte ved sykehuset, og på fødestuene er det kun en doktor, sier hun.

Fordelt på de 16 millionene menneskene som bor i landet, er det kun fem gynekologer.

- Folkelig engasjement

I dag var utviklingsminister Heikki Holmås på besøk på Haukeland Universitetssykehus. Her ble han introdusert for ulike Fredskorps-prosjekter ved sykehuset i Bergen.

— Fredskorpset bruker folkelig engasjement til å skape en bedre verden. På Haukeland ser vi at helsearbeidere fra ulike land kommer sammen for å lære, dele og forstå, sier Holmås.

I dag fikk han møte 14 fredskorpsarbeidere fra Tanzania, Malawi og Etiopia, som jobber ved ulike klinikker ved sykehuset. To av disse av Telezia og Nhelema.

Helse-Bergen og Fredskorpset har samarbeidet i ti år om utveksling av helsepersonell mellom Norge og Tanzania, Malawi og Etiopia. Haukeland er en av Fredskorpsets største partnere innen helse.

Samarbeider på tiende året

Et av mange samarbeidsområder er mødrehelse. Britt Eide er jordmor og prosjektleder ved Kvinneklinikken.

— Dette er noe vi har drevet med siden 2007, og det er et prosjekt som fungerer veldig godt, sier Eide.

Hun forteller at de har mange søkere, og at den kunnskapen disse kan ta med seg hjem og fortelle om, er viktig.

— Mulighetene vi får med dette programmet, er store. Vi får kunnskap og informasjon som hjelper oss i vårt arbeid. Informasjonen tar vi med oss hjem til de andre. Slik blir kunnskapen spredt, sier Telezia.

Ingen epidural

Ved fødeavdelingene i Malawi får ingen smertestillende under fødselen. De to jordmødrene forteller om en arbeidsdag kan vare i over 16 timer. Det er ikke mye tid til å følge opp hver enkelt kvinne på samme måte som i Norge.

— Vi har liten tid, ofte er vi bare med kvinnen i to timer før vi må løpe videre. Noe av det viktigste vi har lært under vårt opphold her, er at vi må prøve å få mer tid til å snakke med hver enkelt, og gi mor og barn best mulig oppfølging. Vi må se dem, snakke med dem, og ta oss tid, noe som ikke er så lett. Men vi vil gjøre vårt beste, fordi vi har sett hvor viktig det er, sier Nhelema.

- Gjør en forskjell

Sykehuset i Malawi har fått medisinsk utstyr fra Norge. Et av apparatene er en elektrisk infusjonspumpe.

— Denne maskinen gjør at vi kan kontrollere at kvinnene ikke får for mye medisin, og at de får riktig dose. Får de for mye, kan kvinnen og barnet bli skadet, og i verste fall dø, forteller Nhelema.

For øyeblikket er det medisinkrise i Malawi og lite penger.

— Av og til må vi be kvinnene kjøpe med medisinen de trenger under oppholdet, fordi sykehuset ikke har penger til å kjøpe de medisinene som trengs, sier jordmødrene.

I april skal de hjem og dele det de har lært med andre jordmødre og sykepleiere.

— Dette programmet er med på å gjøre en forskjell, sier Telezia.