Dette er konklusjonen i et brev som Statens forurensningstilsyn (SFT) i går sendte regjeringen. Bakgrunnen for SFTs brev er at i alt 16 oljeselskaper overfor olje— og energidepartementet har blinket ut 93 blokker i Norskehavet som de ønsker utlyst i 17. konsesjonsrunde.

Ifølge SFT er det omfattende mangel på kunnskap om sårbare miljøressurser på dypt vann. SFT viser i brevet til at det er betydelig fare for at oljevirksomhet utenfor Møre, Trøndelag og Nordland kan skade viktige fiskeressurser og internasjonalt verneverdige forekomster av fugl, korallrev og pattedyr.

SFT anbefaler derfor at regjeringen allerede nå verner varig områder i Norskehavet mot oljeaktivitet. I brevet til regjeringen blir det særlig advart mot konsekvenser av oljeutslipp i fiskeressurs-områdene fra Lofoten og nordover, og i og de sårbare kystområdene utenfor Møre, der man har verdens største, kjente forekomster av dypvannskoraller.