32 prosent av bergenserne støtter bygging av bybane, og dette er tre prosentpoeng opp fra målingen i mai i 2003.

Men det kanskje mest interessante ved denne siste målingen fra Opinion AS er at bybanen får støtte fra 45 prosent i aldersgruppen 18-29, og ligger så vidt foran dem som heller vil bruke penger på det øvrige kollektivtilbudet.

— Jeg la også merke til dette, og det er virkelig interessant, for i denne aldersgruppen har tallene endret seg fra 28 prosent i mai 2003 til 45 prosent nå, sier Idar Eidseth i Opinion AS til Bergens Tidende.

— Men det store utslaget i aldersgruppen 18-29 rekker likevel ikke til mer enn tre prosentpoengs fremgang for bybanen når alle aldersgrupper slås sammen. Likevel kan det se ut som om tendensen har snudd, og at bunnen ble nådd med 29 prosent i fjor. Så det blir spennende å se utviklingen videre, sier Eidseth.

Fordelt på bydeler, får bybanen støtte hos 39 prosent i «sentrale bydeler» og hos 37 prosent i Fana. I Bergen vest, Arna og Åsane oppgir hver 4. spurte at de støtter bybanen.