Målingen er gjennomført av TNS Gallup og er ledd i den store lærersatsingen GNIST. Den viser at 82 prosent av de spurte rangerer sykepleieren blant de tre viktigste yrkene, mens det tilsvarende tallet for læreren er 77 prosent. Legeyrket havner med 76 prosent på tredjeplass blant landets viktigste yrker, mens politi rangeres som det fjerde viktigste.

Mindre flatterende er resultatet for advokat og journalist – de yrkene havnet i motsatt ende av prestisjelisten.

Følgende yrker ble vurdert og rangert av utvalget på 500 personer: Politi, sykepleier, lærer, lege, advokat, ingeniør, offentlig saksbehandler, butikkmedarbeider, håndverker og journalist.

Ikke overrasket Arbeidslivsforsker Robert Salomon ved Arbeidsforskningsinstituttet er ikke overrasket over folks valg.

– Det skal ikke så mye fantasi til for å se at det vil være behov for disse ytelsene. De aller fleste kjenner til befolkningsutviklingen og vet at det vil bli flere eldre og dermed større behov for helsevesenet. Samtidig innser folk at vi lever i et utdanningssamfunn, sier Salomon til Dagbladet.

Selv om holdningene kanskje ikke er utradisjonelle, er de ikke nødvendigvis mindre riktige, mener han.

Storfornøyd Ikke uventet er kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) storfornøyd med at nettopp kunnskapsleverandørene scorer høyt, selv om læreren må se seg slått av sykepleieren på denne prestisjefylte listen.

– Resultatet samsvarer godt med det jeg har fremhevet en rekke ganger, at læreryrket er det viktigste yrket i verden. Det er ikke overraskende å se at nordmenn anerkjenner hvor viktig læreren faktisk er for å skape en bedre skole, sier kunnskapsstatsråden.

Så spørs det om lærersatsingen GNIST – et samarbeidsprosjekt mellom offentlig og privat sektor for å sikre landet de beste lærerkrefter – har vunnet fram: Onsdag er søknadsfristen for inntak til lærerutdanning og all annen høyere utdanning.

Hva mener du er det viktisgte yrket? Si din mening her.