— Mandag morgen var det deiligste tidspunktet hele uken. Da kunne jeg slappe av fordi det var det lenge til neste fylleslag.

Det forteller Anna. Hun er barn av en alkoholiker og vokste opp med en stor vond klump i magen.

I går skrev bt.no om AA og

hvordan alkoholikere selv opplever sin situasjon. I dag har vi møtt flere kvinner som har alkoholikere blant sine nærmeste

— I begynnelsen trodde jeg at det var normalt, fordi jeg ikke visste om noe annet. Men da jeg var 12 år begynte jeg å få vondt i kroppen. Det verket i magen og i knærne. Alt presset jeg opplevde gjorde at jeg fikk fysiske plager, sier Anna.

Les Siris historie her:

— Jeg nyter å sove i fred

"Perfekt familie"

Faren hennes var en offentlig person og godt kjent i lokalsamfunnet. Utad framstod firebarnsfamilien som vellykket og velfungerende. De færreste visste om den voldsomme helgefylla som gjorde barna vettskremte.

— Alt var snudd på hodet. I normale familier er det foreldrene som støtter barna og er samtalepatner for dem. Hos oss ble det motsatt. Det var vi barna som måtte være voksne og støtte foreldrene våre, sier Anna som i dag er 38 år og selvstendig næringsdrivende.

I tidlig voksen alder fikk hun en akutt følelse av å ikke takle livet. Studiene gikk dårlig og det ble slutt med kjæresten. Anna gikk til psykolog og homøopat uten at det hjalp. Tilslutt var det noen som nevnte at hun burde oppsøke Al-Anon , en selvhjelpsgruppe for pårørende til alkoholikere. Uten å ha særlig tro på at det skulle fungere dro Anna til et møte.

— Jeg visste med en gang at dette var plassen for meg, selv om jeg ikke klarte å si noe på tre måneder. I gruppen lærte jeg å kjenne på mine egne følelser og ta hensyn til meg selv, sier hun.

**Les Berits historie her:

— Jeg ville hjelpe dem**

Alkoholisme er en familiesykdom

Både i Al-Anon og AA ser en på alkoholisme som en sykdom. Og det er ikke bare personen som drikker som er syk, også de som er rundt alkoholikeren blir syke av rusmisbruket.

— Det hjelper å tenke på alkoholisme som en familiesykdom. Vi skjønner etterhvert at vi er 100 prosent maktesløs overfor alkoholikeren. Det eneste vi kan gjøre er å endre oss selv, og når vi forandrer oppførselen vår er alkoholikeren nødt til å forandre seg overfor oss, sier hun.

En alkoholiker krever mye oppmerksomhet fra de han har rundt seg. Ofte vil han eller hun lure omgivelsene og lyve for å få drikke. Samtidig bidrar familien til å skjule misbruket fordi de skammer seg over situasjonen.

— Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk sjansen til å ta tak i problemene mine såpass tidlig i livet. Nå har jeg blant annet lært meg nye måter å forholde meg til familien og andre mennesker på. Det har gitt meg et nytt liv.

Vil starte barnegruppe

Anna føler et ansvar for å hjelpe andre som er i den samme situasjonen som henne selv. Derfor ønsker hun å være med på å starte grupper for barn av alkoholikere.

— Det hadde vært veldig fint hvis vi kunne få til et opplegg der barna kunne møtes i skoletiden. Ofte er det vanskelig for dem å dra hjemmefra til slike møter etter skoletid, sier hun.

Det er få menn som finner veien til Al-Anon. Kvinnene i gruppen tror årsaken er at menn har lettere for å bryte ut av forhold med alkoholikere. Mens kvinnene tar ansvar for familien og strekker seg svært langt for å gjøre det de tror kan hjelpe, velger mennene å leve sitt eget liv.

— Jeg har alltid vært en sånn som har brydd meg om de svake, helt siden jeg gikk på barneskolen. Når noen hadde det vanskelig stilte jeg opp med en gang, sier Siri.

Først da den alkoholiserte ektemannen begynte å stjele av pengene hun gjemt til mat til sønnen, klarte hun å bryte ut av forholdet.

Les historien hennes her

Mange som kommer til støttegruppen tror at det er tilstrekkelig å være med på noen få møter. Det avviser både Anna og Siri. De hevder at en bør gå på misnt seks møter før en bestemmer seg for å fortsette i Al-Anon eller ikke.

— Egentlig er det et livslangt prosjekt. Jeg har selv har gått her i 20 år og det kommer jeg nok til å fortsette med, sier Anna.

Både AA og Al-Anon er helt anonyme fellesskap. Medlemmene ønsker å beskytter seg selv og sine nærmeste. Derfor bruker bt.no fiktive navn.

KLARTE SEG BRA: Anna hadde en tøff oppvekst med en far som drakk. I dag lever hun et godt liv.
Tor Høvik