Sammen kom de smilende over plassen fra statsministeren kontor til sin nye arbeidsplass. De kom ikke hånd i hånd, men det kunne de gjerne. For de skal være likestilt i ett og alt, dele ansvar og budsjett. Sammen skal de gjøre jobben som ble for stor for Øystein Djupedal.

Med en kraftsalve av uvanlig kaliber tok Djupedal avskjed, og ønsket sine etterfølgere velkommen. Han la ikke skjul på sin misnøye med all kritikken han hadde fått, ikke minst fra egne partifeller og tillitsvalgte.

Det skal bli spennende å følge utviklingen i SVs gruppe på Stortinget når Øystein Djupedal kommer tilbake dit. Her møter han noen av sine argeste kritikere, som Olav Gunnar Ballo (pt i permisjon) og Rolf Reikvam.

To generasjoner

Bård Vegar Solhjell la ikke skjul på at det ligger en gjennomtenkt strategi bak nyordningen i Kunnskapsdepartementet.

— Da vi lanserte dette departementet ved regjeringsdannelsen i 2005 var det viktig å få samlet all kunnskap, fra barnehager til universitet, på ett sted. Dette skal fortsette. Men vi har ikke fått godt nok frem de resultatene som er oppnådd, og de er mange. Nå skal jeg satse alle krefter på jobben med barn og unge, mens Tora skal bruke sine krefter på forskning og høyere utdanning.

Mellom linjene sa han også at han hadde vært med å legge den nye strategien. For han er både nestleder i SV og en av statsminister Jens Stoltenbergs nærmeste medarbeidere, i egenskap av statssekretær på hans kontor.

— Jeg fikk ingen telefon, i motsetning til de andre statsrådene, flirte han. Men jeg har visst om skiftet en tid.

Tora Aasland, som i dag er fylkesmann i Rogaland, sa hun hadde fått telefon fra Jens for noen dager siden, altså i denne uken.

Sunnfjord-SV

Med utnevnelsen av Solhjell har Sunnfjord fått to statsråder i regjeringen, begge fra SV. Fra før sitter Heidi Grande Røys (fra Florø) i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

— Synes du dette er en rimelig balanse?

— Det er statsministeren som velger sine statsråder. Jeg må få presisere at jeg nå bor i Son (Akershus), men det må da være lov å komme fra Sunnfjord!

Bård Vegar Solhjell er født i Kristiansand, men er oppvokst i Naustdal, og snakker sunnfjordsdialekt.

Han har vært lærer, han har jobbet på Posten i Bergen, studert der, og tatt statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

I fire år var han partisekretær i SV, og nå i vår ble han valgt til nestleder under Kristin Halvorsen.

Ur-SV

Etter valget i høst har det vært en storm av kritikk mot Øystein Djupedal og hans styring av den høyere utdanning og akademiske verden i Norge. Med tungvekteren Rune Slagstad i spissen har de klassiske gamle SV-erne vært knusende i omtalen av eget parti. Nå får de en av sine egne inn i stillingen, og Tora Aasland har vært sentral i partiets utdanningspolitikk gjennom svært mange år. Hun satt også i det omstridte Mjøs-utvalget som for noen år siden trakk linjene for den nye universitetspolitikken.

Med seg får hun Jens Revold fra fiskerihøyskolen i Tromsø som statssekretær. Dermed skulle det akademiske SV har grunn til å være fornøyd, i utgangspunktet.

REDNINGSMANNSKAP: Den nye og den gamle SV-generasjonen som skal berge partiet frem til valget om to år. Kunnskapsdepartementets to nye statsråder, Bård Vegar Solhjell og Tora Aasland på vei til sin nye jobb.
HÅVARD BJELLAND