Den ene studenten, 27 år gammel fra Oslo, var den første som forklarte seg for lagmannsretten.

Vitnet: — Jeg var sammen med en kamerat i Baneheia 19. mai 2000. Vi gikk klokka 18.30 fra trening på daværende HiA, og løp deretter opp i Baneheia. Cirka 18.35 eller 18.40 kom vi til 3. Stampe. Jeg hadde en avtale i byen klokka 19, og fulgte godt med på klokka. Vi skulle ha et raskt bad etter treningen, og badet ved en brygge i den sørlige delen av 3. Stampe. Da vi kom var det også to jenter der. Et par andre var i ferd med å avslutte badingen like i nærheten.

Førstestatsadvokat Dahl: - Hva gjorde jentene?

Vitnet: - Den ene jenta var ute i vannet da vi kom.

Førstestatsadvokat Dahl: - Snakket dere med jentene?

Vitnet: - Ja, de var kontaktsøkende og blide. Cirka 18.45 gikk vi fra badeplassen. Jeg kom fem til ti minutter for sent til avtalen i byen. Da vi forlot badebrygga stod den ene jenta og tørket seg, mens den andre fortsatt var ute i vannet.

Studenten fortalte at den ene jenta var større enn den andre. - Begge var lyse, så vidt jeg husker. Lørdagen ringte jeg til politiet og fortalte at jeg trolig kunne ha sett de to savnede jentene etter å ha lest om saken på tekst-TV.

En 29 åring fra Oslo var den andre studenten som var på trening, og deretter bading i Baneheia.

Vitnet: - Vi kom til badeplassen cirka 18.30. Da vi kom til badeplassen var det to jenter som badet på brygga.

Førstestatsadvokat Dahl: - Snakket dere med jentene?

Vitnet: - Ja, men det var ikke noen samtale. Vi bare utvekslet noen ord. Cirka 18.45 forlot vi badeplassen.

En kamerat av de to tiltalte fortalte at han har kjent de to ýsiden sandkassaý. Han hadde tre karakteristikker på Viggo. ýFull av faen-Viggoý, ýmilitær-Viggoý og ýsnill og grei-Viggoý.