– Sp, Ap og SV er enige om at det skal brukes mer på tog, siden det ble brukt mest på vei i budsjettet i fjor, sier Sps samferdselspolitiske talskvinne, Eli Sollied Øveraas, til Nationen.

Ifølge Sollied Øveraas står samferdselsfraksjonene i Sp, SV og Ap samlet bak et felles minstekrav til regjeringen om 1 milliard kroner til jernbane og 700 millioner kroner til vei.

–1,7 milliarder er det vi må bruke i 2007, for å oppfylle våre løfter fra Nasjonal Transportplan. Også i Soria Moria-erklæringen var vi enige om at vi skulle satse like mye på tog som på vei. Det har ikke vært noen stor uenighet mellom partiene om å følge opp dette, sier Sollied Øveraas.

Hun sier at 1,7 milliarder kroner er et minstekrav til regjeringen, og at håpet er totalt 2,6 milliarder kroner. Uansett hvor mye penger regjeringen velger å bruke, vil jernbane få mest, ifølge Sollied Øveraas.

Økt satsing på jernbane neste år er en naturlig oppfølging av Soria Moria-erklæringen, mener SVs samferdselspolitiske talsmann Hallgeir Langeland.

– Det står klart i Soria Moria-erklæringen at det skal brukes mer til jernbanen den første delen av stortingsperioden. Nå blir det brukt mer til vei i år, derfor må vi bruke mer til jernbane neste år, for å følge opp Soria Moria-erklæringen sier han.

Arkiv