De tre regjeringspartiene har en oppslutning på 47,6 prosent på den siste meningsmålingen til Synovate i Dagbladet. Det ville gitt 83 mandater på Stortinget, bare to unna rent flertall.

Målingen viser at Arbeiderpartiet har stabilisert seg på i overkant av 30 prosent, selv om det var en liten nedgang fra 32 prosent i november til 31,1 prosent nå. Også Senterpartiet er stabilt på 6,8 prosent.

SV er partiet som drar opp regjeringen, med en framgang på 3,4 prosentpoeng til 9,7 prosent på målingen for desember.

Målingen viser også at 43 prosent av velgerne mener at statsminister Stoltenberg gjør en god jobb. 46 prosent svarer middels, og bare 9 prosent synes han gjør en dårlig jobb.

— Denne målingen viser at rødgrønn valgseier er inne rekkevidde, sier Håkon Kavli i Synovate.

Opposisjonen har åpenbart ikke greid å framstå som troverdig. Høyre gjør sin dårligste måling hittil i år, med 15,2 prosent, mens Fremskrittspartiets tilbakegang siden september ser ut til å ha stoppet på litt over 20 prosent, mer nøyaktig 20,9 prosent. KrF faller o,4 prosentpoeng til 6,2 prosent.

Bare Venstre på borgerlig side kan glede seg over desember-målingen ettersom det ser ut til at partiet har stabilisert seg på 7 prosent.

Hvem bør vinne valget neste år? Si din mening i feltet under!

Håvard Bjelland