Bevegelsene i finansmarkedene tirsdag morgen minnet mest om et gjesp etter en lang valgnatt.

Kronen noteres fortsatt til like under 7,80 mot euro, markedsrentene beveger seg nesten ikke og på Oslo Børs er handelen foreløpig nokså beskjeden.

Hovedindeksen falt tidlig tirsdag med 0,8 prosent etter en sterk oppgang på selve valgdagen. Årsaken var en viss nedgang i oljeprisen som preget de mange oljerelaterte aksjene.

Den avventende holdningen i markedene var ikke uventet. De dystre spådommene fra blant andre NHO baserer seg på at en ny regjering vil føre en mindre stram finanspolitikk enn Per-Kristian Foss gjorde. Det får man først en antydning om når regjeringserklæringen foreligger.

Mulige reaksjoner vil etter alt å dømme foreligge når forslaget til statsbudsjett og endringene i dette foreligger i oktober.