Målingen er gjort av TV 2, og Senterpartiet (Sp), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Arbeiderpartiet (Ap) går alle ned.

Sp går ned med 1 prosentpoeng til 4,9 prosent. Ap mister 2,9 prosentpoeng av velgerne sine, mest av alle partiene, og ender på 31,1 prosent. SV går tilbake med 0,2 prosentpoeng og ender på 7 prosent. Det er det laveste siden 2001.

Venstre, KrF og Høyre går alle frem, mens Fremskrittspartiet holder seg på et stabilt høyt nivå.

Totalt ville bare 43 prosent av velgerne stemt på et av de tre rødgrønne partiene dersom det var valg i dag. Over 250.000 som stemte rødgrønt i fjor høst, er usikre på hva de ville stemt nå.

— Velgerne er avventende til oss, og har høye forventninger, sier Sp-leder Åslaug Haga til kanalen.

Bare siden begynnelsen av juli har regjeringspartiene mistet 3,5 prosent oppslutning, og det ville i dag vært borgerlig flertall. Bakgrunnen for frafallet kan være regjeringens interne skattekrangel i sommer, utløst av Per Olaf Lundteigen.

Arkiv