Kulturminister Trond Giske hyret inn Det Norske Veritas for å kvalitetssikre søknaden om 18,6 milliarder kroner i statsgaranti til Tromsø-OL. Nesten alle saksdokumenter som Giske har oversendt Veritas er unntatt offentlighet «av hensyn til intern saksforberedelse».

En kreftsyk flypassasjer klaget over flyplasstreiken fordi vedkommende hadde problemer med å komme til sykehus for behandling. Klagen er unntatt offentlighet av Statsministerens kontor fordi den «inneholder taushetsbelagte opplysninger».

Nekter innsyn

En kartlegging Aftenposten har gjort i alle departementene viser at den rød-grønne regjeringen ga avslag til privatpersoner, journalister og organisasjoner i til sammen 9355 saker i 2007. 22,3 prosent av begjæringene om innsyn ble avslått, mot 19,5 prosent året før.

Hemmeligholdet øker sterkest hos fiskeriminister Helga Pedersen (Ap), finansminister Kristin Halvorsen (SV), arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) og forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Navarsete best

Mest åpenhet er det hos samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp), kultur- og kirkeminister Trond Giske (Ap) og landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen (Sp). Avslagsprosenten går også kraftig ned hos justisminister Knut Storberget, som tidligere ledet et av de mest lukkede departementene.

Mange av sakene som hver eneste dag blir stemplet «unntatt offentlighet» i regjeringskontorene angår viktige samfunnsspørsmål:

Pensjonsfeil

De siste månedene har fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys fått oversendt hundrevis av pensjonister som har klaget over at de får utbetalt feil pensjon fra Statens Pensjonskasse. Hver eneste klagesak fra pensjonistene er unntatt offentlighet «av hensyn til taushetsbelagte opplysninger».

Helseministeren har sendt ut flere notater om hvordan forebygge infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens, som hvert år tar livet av mange pasienter. Saken er unntatt offentlighet «av hensyn til intern saksforberedelse».

Etter raskatastrofen i Ålesund har kommunalministeren bedt om en utredning av det offentliges erstatningsansvar ved utbygging i fareområder. Saken er stemplet unntatt offentlighet, av hensyn til «intern saksforberedelse».

Overgrep mot barn

Regjeringen har laget plan for å stoppe seksuelle overgrep mot barn. Men fremdriftsrapporten til arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen om «strategi mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn» er unntatt offentlighet: «Av hensyn til intern saksbehandling».

— Dette er dessverre et utrolig utbredt problem i vårt samfunn. Offentlighetslovens regler og intensjoner blir bare fulgt så lenge det ikke skaper noen problemer for forvaltningen, sier professor i offentlig rett ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt. Han har en av Norges fremste eksperter på offentlighetsloven.

— I noen saker er det tale om bevisste forsøk på å holde informasjon unna offentlighet i vanskelige og kontroversielle saker. Jeg tror likevel den største del av unntakene skyldes de byråkratiske strukturene. Saksbehandlerne som avgjør innsynsbegjæringene, har mange ganger dårlig kunnskap om loven og er redd for kritikk for å være for slepphendte, sier Bernt. Han reagerer særlig på at Regjeringen unntar saksopplysninger i for eksempel viktige miljøspørsmål som oljeboring i nord.

— Hva er vitsen med å snakke høytidelig om demokratiske prinsipper om åpenhet hvis dette bare gjelder så langt det ikke koster noe, spør Bernt.

Venstres Gunnar Kvassheim mener årsaken til problemet i den rød-grønne regjeringen når det gjelder innsyn er Arbeiderpartiet.

-. Vi har utfordret Stoltenberg-regjeringen gjentatte ganger, men statsrådene mangler vilje for å tilstrebe mest mulig åpenhet. For Arbeiderpartiet har det aldri vært en viktig sak å bidra til åpenhet i forvaltningen, sier Kvassheim.

Synes du det er nok åpenhet? Si din mening under!

Arkiv