I sitt opprinnelige utkast foreslo Justisdepartementet at fingeravtrykkene også skulle lagres i det sentrale passregistret, skriver Aftenposten.

Datatilsynet og Fornyings— og administrasjonsdepartementet hadde sterke innvendinger fordi de frykter misbruk.

Fare for misbruk Datatilsynet fremhevet at sentral lagring av fingeravtrykk øker risikoen for kompromittering ved blant annet uforsvarlig forvaltning, utglidning av formål, utro tjenere hos passmyndighet eller produsent.

Justisdepartementet har tatt hensyn til innvendingene.

– For å være helt sikre på at det ikke skal være mulighet for misbruk, har vi valgt å ta det ut av passregisteret, sier Knut Fosli, avdelingsdirektør i politiavdelingen i Justisdepartementet.

Han mener den nye ordningen med fingeravtrykk i pass vil minske risikoen for misbruk av pass fordi fingeravtrykk i større grad vil knytte rett person til passet.

Han tror også det vil redusere illegal bruk av tapte og stjålne pass.

Ove Skåra, informasjonsdirektør i Datatilsynet, er tilfreds med Justisdepartementets beslutning.

– Det er viktig at fingeravtrykkene ikke blir lagret i passregisteret. Nå blir det ikke mulig å lage et pass uten at jeg er klar over det. Det opprinnelige forslaget kunne innført et nytt sikkerhetsproblem i seg selv.

– Vi var imot at departementet ønsket å lagre både fingeravtrykk, signatur, utstedelsesadresse, øyenfarge, hårfarge og foto i passregisteret, sier Skåra.

Ønsket tilgang

Datatilsynet er dessuten fornøyd med at myndighetene har avklart hvem som skal ha tilgang til informasjonen i passene og passregisteret.

Det fremgår av lovproposisjonen at Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen ønsket å gi rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket tilgang til dataene. Det avviser Justisdepartementet.

– Det er viktig at det kun er de myndigheter som driver med grensekontroll, som skal ha tilgang. Hvis flere myndigheter eller instanser har tilgang, kan det øke risikoen for misbruk, sier Fosli.

Stine Neverdal i Finansnæringens Hovedorganisasjon sier at de forholder seg til loven slik den blir.

– Grunnen til at vi engasjerer oss, er kampen mot hvitvasking av penger, økonomisk kriminalitet og identitetstyveri, sier Neverdal.