Litt over klokken 12 fredag la den første fergen med pårørende til land på Utøya.

- Dette er en veldig viktig og veldig tung dag for de etterlatte, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Hun snakket med pressen på Lien gård, rett sør for fergestedet Utvika.

Sammen med fem andre medlemmer av regjeringen, skal hun selv ut på øyen og se stedene der massakren som krevde 69 menneskeliv ble utført av Anders Behring Breivik 22. juli. Hun er forberedt på at besøket kan vekke sterke følelser.

- Familiene til de drepte vil ha med seg hver sin ledsager fra Røde Kors, mens en fra politiet vil vise dem hvor deres kjære ble funnet. Det er veldig viktig for mange å se stedet deres sønner, døtre og søsken var de siste dagene av sitt liv og hvor de var lykkelige, sier Strøm-Erichsen. – Dette er de pårørendes dag. Jeg er her først og fremst som medmenneske.

De andre statsrådene som er på Utøya fredag, er forsvarsminister Grete Faremo, kulturminister Anniken Huitfeldt, administraasjonsminsiter Rigmor Aasrud, finansminister Sigbjørn Johnsen og kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

1500 til Utøya

I alt har rundt 1500 personer varslet at de vil benytte seg av tilbudet om å besøke Utøya i helgen. Av disse er rundt en tredel ventet i løpet av fredag.

Markeringen vil få en privat karakter hvor de etterlatte får anledning til å tenne lys og legge ned blomster. Etter det NTB får opplyst, vil det ikke bli lagt noen begrensninger på tiden de pårørende får på Utøya.

Av familiene til de 69 ofrene har rundt 50 familier takket ja til invitasjonen, og det vil i snitt vil det være rundt 6-7 personer fra hver familie. Hver familie får sin ledsager og dessuten en kontaktperson fra sin egen kommune.

Ro og stillhet

Direktør Jon Lea i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) forsikrer at alt er gjort for å ivareta verdige rammer rundt besøket på Utøya. Men han medgir at det er vanskelig å gi rom for den enkeltes sorg og behov med flere hundre mennesker samlet på øyen.

- Hver enkelt av de pårørende skal få ro og stillhet. De etterlatte vil møte en øy som er ryddet og framstår som ordentlig. Det er framkommelig, og vi har satt opp bekvemmeligheter og samlingsplass. Rundt to hundre mennesker står parat til å bistå ved behov, sier Lea.

Hvert enkelt åsted er merket, og Kripos er tilgjengelig for å gi informasjon om hva som skjedde på øya og hva politiet så langt har brakt på det rene om enkeltdrap. Pårørende vil selv sette grensene for hvor detaljert informasjon de får. I tillegg stiller leger og helsepersonell, samt religiøse omsorgspersoner, representanter for Human-Etisk Forbund og personell innen psykisk helse.

- De vil få all den hjelp de trenger der ute, sier Lea.

Nasjonal seremoni søndag

Lørdag åpnes Utøya også for de overlevende AUF-medlemmer, og trolig vil over 1000 personer gå i land på øyen. De reiser fra Oslo til Utvika med busser og fraktes videre med Utøya-ferja M/S Thorbjørn og et spesialfartøy fra Forsvaret. I tillegg bidrar Redningsselskapet med båten Kjøpstad.

I Oslo vil statsminister Jens Stoltenberg servere lunsj for de etterlatte søndag 21. august. Klokken 15 samme dag vil det bli holdt en nasjonal minneseremoni I Oslo Spektrum. Konserten vil bli sendt direkte på flere TV-kanaler.