Det opplyser Anne-Kjersti Sande. Hun er seniorrådgiver hos Fylkesmannen og er med og behandler alle søknader om askespredning i naturen etter kremering.

Havområdene utenfor Austevoll og Sotra peker seg klart ut som de mest populære.

Det er også tillatt å spre asken i avsides områder på fjellet, men det er lagt færre hordalendinger som søker om spredning der. Sande får årlig så få søknader om spredning på fjellet at hun ikke vil peke ut noen bestemte fjelltoppfavoritter.

— Men vi gir hvert år flere tillatelser til spredning på Hardangervidda, sier hun.

Feirer far med rødvin

Sigbjørn Vik døde (76) i oktober. På forhånd hadde han ordnet opp i alt. For mange år siden bestemte han seg for at asken hans skulle spres i fjellsiden på barndomsgården Dale i Espelandsdalen mellom Ulvik og Granvin. Det skal skje når snøen forsvinner til våren.

— Det var han selv som arrangerte alt. Han søkte Fylkesmannen i god tid før han døde, og fikk tillatelsen i orden, sier datteren, May Vik.Hun forteller at faren var svært bestemt på at han ikke ville i jorden. Han mente at når du er død, så er det ikke noe mer, og at det er misbruk av arealer å bruke mye plass på kirkegårder. Han meldte seg ut av statskirken for flere år siden og hadde ikke noe forhold til religion. Heller ikke var han tilhenger av seremonier. Han var klar på at han ikke ville ha noen gravstein eller minnesmerke.

— Derfor var dette det riktige for ham, sier datteren.

— Hvordan skal askespredningen foregå?

— I enklest mulige former, slik som han ville ha det. Det blir nok til at broren min og jeg klatrer opp på bergnabben med en flaske rødvin og gjør det uten store fakter, sier May Vik.

Konkret behandling

Anne- Kjersti Sande understreker at alle søknader om askespredning får en konkret, individuell behandling.

— Derfor kan vi også gi tillatelse til spredning på andre steder som har et øde preg. sier hun

— Men skal spredningen skje på havet, må det være et stykke til havs Det må ikke være båttrafikk i nærheten. Byfjorden eller Fanafjorden egner seg derfor ikke. Populære turterreng og områder i nærheten av hyttebebyggelse og setergrender egner seg ikke på fjellet, sier hun.

De som søker må være over 15 år. Men også etterlatte kan søke dersom de kan godtgjøre at avdøde ønsket askespredning.