En av fire psykisk syke som er innlagt i institusjon for behandling er innlagt med tvang, og mer enn 40 prosent av dem er uten egen fast bolig.

De pasientene det blir brukt tvang overfor, har dårligere økonomi, lavere utdanning og svakere sosial tilknytning enn de pasientene som er innlagt eller får behandling frivillig.

Nye utfordringer Det er første gang det er gjennomført en bred kartlegging av bruk av tvang mot psykisk syke. Helsedirektør Lars E. Hanssen mener resultatet kan reise helt nye utfordringer i problemene rundt fattigdom i Norge.

— Det er en veldig sterk sammenheng mellom fattigdom og tvangsinnleggelse. Om det er fattigdom som fører til psykisk sykdom eller omvendt er vanskelig å si. Men dette er, uansett årsak, et kraftig signal om konsekvensene av fattigdom, sier Hanssen til Aftenposten.

Antallet tvangsinnlagte i Norge er høyere enn i land det er naturlig å sammenlikne oss med, viser undersøkelsen.

- Ekstremt Undersøkelsen viser også at det er store geografiske forskjeller i bruk av tvang innen psykisk helsevern. Mest tvang brukes i Asker og Bærum, mens det brukes minst tvang i Helgeland i Nordland.

— Jeg er overrasket over at dette er så ekstremt. Når du ikke har egen bolig, ikke lønnet arbeid og et dårlig sosialt nettverk, så kommer du veldig galt ut. Dette viser at skal vi få ned bruken av tvang i psykisk helsevern, så må vi gripe fatt i fattigdomsproblematikken på en helt annen måte enn i dag, sier Hanssen.