Bladet Foreldre & Barn har avslørt at bare tre av 75 tilfeldig valgte dagmammaer over hele landet, er godkjent av kommunen. 74 prosent av disse passer flere enn to barn, noe som krever at de skal ha en helsegodkjenning av kommunen.

Foreldre forteller om skitne leiligheter med usikrede vinduer, kniver som ligger innenfor barnas rekkevidde og barn som lukter røyk når de hentes hos dagmammaen, skriver Aftenposten.

— Hvis dagmammaer ikke er kontrollerte og godkjente, kan det være en fare for barns sikkerhet og trygghet. Dagmammaer driver en slags forretning, og den skal være godkjent. Hvis ikke driver de ulovlig, sier barneombud Reidar Hjermann.

Våren 2006 henvendte barneombudet seg til Helse- og omsorgsdepartementet om problemstillingen. Departementet tok affære og ba alle landets kommuner gjøre tilgjengelig en oversikt over hvilke dagmammaer som er godkjente og registrerte.

Men da Foreldre & Barn ringte til de 15 bydelene i Oslo på jakt etter godkjente dagmammaer fant de ingen. Mye tydet også på at de som jobbet i bydelene ikke visste at de hadde ansvar for å registrere dagmammaene.

Det er usikkert hvor mange barn som er hos dagmamma i dag. I 2002 dreide det seg om rundt 25.000, ifølge Statistisk sentralbyrå. Om lag 18.000 barn venter på barnehageplass i Norge i dag.