Foreløpig er ingen av sakene berammet, men forberedelsene er allerede i gang. I Orderud-saken har forsvarerne avklart med lagmann Torolv Groseth at januar passer for alle parter. Det samme har forsvarerne i Baneheia-saken gjort overfor Agder lagmannsrett. Men i den saken er det flere uavklarte forhold, blant annet byggearbeid på Tinghuset i Kristiansand. Flere saker I Baneheia-saken er det ikke avgjort om de to ankesakene skal gå samtidig. Viggo Kristiansens forsvarer, Tore H. Pettersen, opplyser til NTB at han vil sende en innstilling til lagmannsretten innen neste uke om hva hans klient ønsker. — Det er lagmannsretten som har bedt om dette, sier Pettersen til NTB. Han vil ikke si noe om hva han skriver i innstillingen. Jan Helge Andersens forsvarer, Ben Fegran, vil heller ikke kommentere innstillingen, som allerede er sendt til førstelagmann Asbjørn Nes Hansen. Når førstelagmannen kommer tilbake fra ferie i slutten av juli, vil det bli avgjort hvorvidt ankesakene skal gå samtidig. - Statsadvokaten ønsker en felles sak, og foreløpig ligger det an til det, sier Fegran.ByggearbeiderVed Agder lagmannsrett får NTB opplyst at forsvarerne til Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen har fått beskjed om å holde av seks uker fra uke to neste år. Dette tidspunktet passer for alle parter i saken. Men det er mange forbehold. Tinghuset i Kristiansand er under utbygging, og rettssaken kan derfor bli forstyrret av byggearbeid dersom nybygget ikke er ferdig før januar. Agder lagmannsrett kan derfor bli tvunget til å flytte saken til Arendal dersom byggearbeidene i Kristiansand ikke er ferdige før januar. Lagmannsrettssalen i Kristiansand er dessuten så liten og umoderne at det kan bli vanskelig å få plass til både forsvarere og bistandsadvokater, dommere, lagrette og presse.