Regjeringssjefen presiserer i samtale med Bergens Tidende at han ikke ønsker å blande seg inn i den interne debatten i Venstre. Men han kjenner seg ikke igjen i det bildet som enkelte fremtredende venstrefolk tegner av Sponheim.

— Han er handlekraftig og konstruktiv i vanskelige saker, og har et sterkt og godt engasjement. Han er riktignok ganske frittalende og har av og til en tendens til å erte på seg enkelte, sier Bondevik.

- Verdifull politiker

— Men alt i alt er Lars Sponheim en meget verdifull politiker som jeg har hatt et nært samarbeid med gjennom mange år, også i perioden før jeg dannet min første regjering i 1997, sier Bondevik når BT ber ham kommentere misnøyen Sponheim blir overøst med i egne rekker. Statsministeren sier videre at han er overrasket over at denne debatten har tatt en slik vending akkurat nå, for ifølge meningsmålingene har Venstre fått økende oppslutning i senere tid.

— Jeg er også veldig godt fornøyd med Venstres innsats totalt i regjeringen, men også med det de tre statsrådene har gjort hver for seg.

For høy pris?

— Kanskje Venstre har betalt en for høy pris ved å ha lederen i regjeringen?

— Erfaringene fra den første regjeringen jeg ledet overbeviste meg om at det var viktig å ha alle de tre partilederne med. Denne overbevisningen er blitt forsterket i denne regjeringen. Men jeg må samtidig tilføye at det var ikke noe ultimativt krav. Betydningen av å ha Venstre med i regjeringen er uvurderlig stor og langt større enn partiets størrelse tilsier. Jeg mente det var riktig å gi Venstre tre statsråder, selv om partiet bare har to stortingsrepresentanter. Med tre i regjeringen har Venstre hatt en balanserende funksjon, fortsetter Bondevik. Han fremhever spesielt Venstres engasjement for å få en bedre miljø- og næringspolitikk. Det sterke fokus på Sellafield-utslippene var opprinnelig en venstresak, men er blitt hele regjeringens sak. Det samme gjelder viktige sider ved flyktning- og kriminalpolitikken, sier statsminister Bondevik.