• Et kjempeløft for barnehagene, sier Laila Dåvøy. I går presenterte hun ny rammeplan for barnehagene. Med på kjøpet følger 40 millioner kroner til opplæring.

KARI PEDERSEN

Den nye rammeplanen skal erstatte dagens, som er blitt 10 år gammel. Planen beskriver innhold og mål for barnehagene. Den nye rammeplanen er kortere og mer presis enn dagens, men aller best: Det følger penger med.

Barne— og familieminister Laila Dåvøy lover «minst 40 millioner kroner» til opplæring i barnehagene.

— Et kjempeløft for barnehagene, erklærer ministeren.

Med forrige rammeplan fulgte ingen penger.

Med 6000 barnehager å dele det på, utgjør satsingen vel 6000 kroner pr. barnehage til kursing. I alt fra den nye barnehageloven og rammeplanen pluss ulike satsinger, som funksjonshemmede barn og vold i hjemmet.

Styrer Anne Gran i Rosetårnet barnehage var vertskap for gårsdagens pressekonferanse. Hun er ikke imponert over «kjempeløftet»

— Det er bra at det fokuseres på barnehager, slik vi nå opplever. Men det går fremdeles veldig sakte fremover. Løftene om penger til opplæring er bra, men jeg synes ikke dette var særlig imponerende, sier Gran til Bergens Tidende.

Rammeplanen skal nå ut på høring.

For øvrig gjentok Laila Dåvøy i går løftet om at regjeringen vil videreføre det statlige investeringstilskuddet til nye barnehager.

— Vi må skaffe barnehageplass til 7600 flere barn. Derfor vil regjeringen øke bevilgningen til barnehage med 600 millioner kroner neste år, lover Dåvøy.