• Vi trenger en milliard kroner til rusbehandling, straks. Vi kan ikke la de svakeste av de svake vente lenger, sier KrFs Laila Dåvøy.

I dag lanserte helsepolitikeren fra Hordaland en omfattende plan for rusbehandling. Mange tiltak blir foreslått, men KrF sier et rungende nei til gratis heroin, slik Stoltenbergutvalget foreslo forrige uke.

— Det kom mye positivt fra dette utvalget, det eller beste var at rusproblemene nå blir tatt på alvor. Jeg kan slutte meg til mye at det utvalget til Thorvald Stoltenberg foreslår, men altså ikke gratis heroin.

Se hele mennesket - Vi må se hele mennesket og gi et bredt tilbud til å forbedre deres livssituasjon. Da er det ikke nok bare å se på en medisinsk behandling av rusen.

— Det handler om oppvekst, og skole og jobb, og ikke minst en videre oppfølging når selve rusbehandlingen er over.

— Jeg liker bildet av en stafett, det må alltid stå klar noen til å bringe stafettpinnen videre, sier Laila Dåvøy

— Regjeringen har en plan for rusarbeidet som utløper ved nyttår. Vi må få på en ny, helhetlig plan, og er villig til å satse en milliard kroner.

Vafler, kaffe og Jesus? - Vil dere tilbake til kjente KrF-opplegg med kaffe og et bibelord som en del av behandlingen?

— I det helhetlige tilbudet ser vi at mange private organisasjoner og stiftelser står klare til å hjelpe, også kristne. Men for oss er det profesjonalitet og faglig kvaliteter i rusbehandlingen som er det viktigste.

— I dag står 4400 personer i kø, og da må vi ta i bruk alle de ledige plassene som finnes i private institusjoner også.

— Vi vil blant annet innføre en rett til behandling innen 30 dager, og en reform at metadonbehandlingen, også kjent som LAR, sier Laila Dåvøy.

Hva mener du? Si din mening her.