– Regjeringen sier ja til å bruke mennesker som middel for å redde andre mennesker. Dette er nemlig konsekvensen av regjeringens forslag om å tillate vevstyping i forbindelse med preimplantasjonsdiagnostikk (PGD), sier Dåvøy til NTB.

Dåvøy sier hun hadde ventet et lovforslag som dette fra Arbeiderpartiet, men er overrasket og rystet over at Senterpartiets og Sosialistisk Venstrepartis representanter i regjeringen er med på endringsforslaget.

– Det er meget oppsiktsvekkende at regjeringen åpner for at norsk helsevesen i framtiden skal kunne behandle parallelle tilfeller til den såkalte Mehmet-saken. Regjeringen sier ja til dette til tross for at bioteknologinemndas flertall har gått imot. Med regjeringens forslag vil et lite barn kunne gjøres til et middel for et annet barn. Jeg er dypt uenig at man skal kunne skape små barn for å redde andre barn med ulike sykdomstyper, sier Dåvøy.

Hun advarer mot å endre bioteknologiloven stykkevis og delt.

– Vi må se helheten i dette. Mitt håp er at partigruppene på Stortinget vil være så dypt uenig at de vil være med på å stoppe dette forslaget, selv om regjeringen går inn for det, sier Dåvøy. (©NTB)