Dette fremgår av høringsdokumentene som nå strømmer inn til familieministeren fra Kristelig Folkeparti.

— Endringene i barneloven vil gi bedre mulighet for at biologisk opphav (mannen, red.anm.) kan bli kjent, skriver en av biskopene til Dåvøy.

Biskopene ser problemet med at en DNA-test kan føre til «store belastninger for et barn som allerede har nære følelsesmessige bånd til juridisk far», dersom en tredjemann blir tilkjent det biologiske farskapet.

Til tross for dette mener biskopene at det viktigste er at alle parter skal gis mulighet til å få avklart farskapet, altså hvilken mann sine gener barnet egentlig bærer.

— Det er viktig at barnet får vite hvem den biologiske faren er, selv om dette kan medføre uro og smerte over en viss tid, skriver en av biskopene.

Også Den norske kirkes presteforening støtter forslaget fra familieministeren, som altså vil gjøre det juridisk enklere å klarlegge farskap der det er tvil.

Den nye loven vil føre til gjenopptakelse av en rekke uavklarte farskapssaker når mannen nå kan stå frem og kreve sak uten å dokumentere sannsynlighet for at han er «uskyldig» i graviditeten. Loven blir trolig vedtatt av Stortinget i løpet av året.