En forbrukerstasjon er en datamaskin hvor forbrukeren kan lese tester for å finne det beste kjøpet. Forbrukere som har handlet og er misfornøyd, kan finne ut av sine rettigheter og klagemuligheter. Det er til og med mulig å skrive et klagebrev til butikken der og da.

Forbrukerrådet har med dette tatt enda et skritt mot å hjelpe forbrukeren der de er.

— Nå gir vi hjelp der forbruket faktisk skjer, opplyser direktør i Forbrukerrådet Erik Lund-Isaksen i en pressemelding.

— Dette er ledd i arbeidet vårt med å styrke forbrukerne i forhold til næringslivet. Det er derfor gledelig at en stor aktør som Coop NKL lar oss plassere den aller første forbrukerstasjonen her på Lagunen.

I løpet av 2004 vil Forbrukerrådet jobbe for å utvide tilbudet av forbrukerstasjoner i hele landet - både på kjøpesentre, på bibliotek og på offentlige servicekontor.

— Får vi med oss de som er ansvarlige for disse; næringsdrivende og de kommunale myndighetene, kan forbrukerstasjonene bli et landsdekkende tilbud fra Forbrukerrådet.

— Vi skal yte hjelp der folk er, opplyser Erik Lund-Isaksen i pressemledingen.

Kontorsjef Anne Råheim ved Forbrukerkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane er meget glad for at man har valgt kjøpesenteret Lagunen i Bergen for den første forbrukerstasjonen.

— Dette skal bli spennende, og det er en ære at man valgte Bergen, er hennes kommentar til oppstarten.

ÅPNER: Laila Dåvøy åpner fredag Norges første forbrukerstasjon på kjøpesenteret Lagunen.