Jan Davidsen (60) er på Fagforbundets årsmøte gjenvalgt som leder for fire nye år.

Som likestilte nestledere valgte landsmøtet Mette Nord (50) og Geir Mosti (53). Mette Nord fra Telemark har sittet fire år i arbeidsutvalget, mens Geir Mosti kom tilbake til Fagforbundet etter at Gerd Kristiansen gikk inn i LOs ledelse på kongressen i mai.

Fagforbundet er LOs største forbund med cirka 305.000 medlemmer. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter.