Overlege Karl Heinrik Melle og spesialist i psykiatri Andreas Hamnes la fram sin rettpsykiatriske rapport for Gulating lagmannsrett tirsdag. Deres konklusjoner kan få betydning for spørsmålet om Toska skal dømmes til fengsel eller forvaring.

Men de sakkyndige ville ikke uttale seg om faren for gjentakelse av straffbare handlinger etter at Toska har sonet den lange dommen han kan ventes å få etter at han nå er kjent skyldig i grovt ran med døden til følge.