Avinor arbeider med planer om å sette i gang forsøk med kroppsskanning for å gjøre sikkerhetskontrollen på flyplassene mer effektiv og til mindre hinder for dem som skal reise med fly. Schiphol flyplass ved Amsterdam har slikt skanning utstyr, og Avinor vurderer å prøve ut systemet ved Sola flyplass våren 2008.

Skanningen utføres av sikkerhetskontrollører som ikke kan identifisere hvem de kontrollerer, og skanningen blir gjort både forfra og bakfra.

Georg Apenes synes det er viktig at Avinor dokumenterer hvorfor det er behov for slik nærgående kroppsgranskning av passasjerer. Han vil gjerne vite om Avinor har grunnlag for å anta at mange har kommet seg om bord i fly i Norge med gjenstander som dagens undersøkelser ikke har stoppet? Hvis så er tilfelle vil han gjerne se dette dokumentert.

- Kroppsskanningen reiser også et viktig prinsipielt spørsmål om hvordan disse fotoene skal lagres. Det vil i så fall bli et hypersensitivt register, sier Apenes.