I dag merkes spill etter opptil sju ulike systemer i Europa, og det er de enkelte lands egne normer og regelverk som gjelder. Nå ønsker bransjen selv et mer enhetlig system for å fastsette aldersgrenser på spillene.

Aldersgrenser

Det nye systemet vil innføre en tydelig merket aldersgrense på selve spillet, der grensene er satt til 3, 7, 12, 16 og 18 år. Et symbol som trykkes på spillcoveret vil i tillegg vise hva som er bakgrunnen for aldersgrensen.

I de fleste tilfellene vil dette være vold, men også sex, banning eller at spillet kan fremkalle frykt hos de yngste kan være momenter som virker inn på fastsettingen av aldersgrensen.

Flest spill uten vold

Rundt 70 prosent av dataspillene inneholder verken vold eller annet kontroversielt materiale, og vil få laveste aldersgrense.

Det skal også opprettes en felles europeisk database som viser aldersgrenser og vurderinger av spillene.

(NTB)