I mars ble det kjent at Kripos i Norge vurderte å ta i bruk et nyutviklet dataprogram som skal lette arbeidet med å kartlegge barnepornosider på internett. Innen en time kan programmet, som er utviklet av Anti Child Porn Organisation, lagre informasjon om titusenvis av sider som inneholder barnepornografi.

— Den endelige versjonen vil bli presentert i Brasil, sier «Archatos», den norske talsmannen for Anti Child Porn Organisation.

Internasjonal avtale

Norge og en rekke andre land har sluttet seg til en internasjonal avtale om datakriminalitet. Denne skal gjøre det lettere å avsløre barnepornografi, datainnbrudd og andre lovbrudd der kriminelle opererer på internett.

Politiets datakrimsenter i Økokrim har fått en større og større plass når norsk politi skal utnytte de muligheter som konvensjonen gir til en mer effektiv etterforskning av ulike typer datakriminalitet.

Øst-Europa

Mye av barnepornoen kommer fra Øst-Europa, og førstestatsadvokat Inger Marie Sunde i Økokrim har tidligere overfor NTB hilst velkommen at også politiet i den del av Europa vil delta i etterforskningen.

Landene som har sluttet seg til den internasjonale avtalen, forplikter seg til å gi politiet muligheter til å «fryse» innhold i datamaskiner, men en slik «frysing» krever lovendring i de enkelte landene.

(NTB)