80 representanter, derav fem fra Høyre stemte imot. Det omstridte direktivet ble vedtatt med 89 stemmer mot 80 etter en intens og langvarig debatt som strakte seg langt inn i mandagskvelden. Det til tross for at det allerede før behandlingen startet var klart for alle at direktivet ville bli vedtatt etter at Høyre og Arbeiderpartiet kom til enighet om rammene og enkeltelementene i det.

Kravet fra motstanderne om at stortingsbehandlingen utsettes — i påvente av EUs egen evaluering av direktivet - fikk heller ikke gehør hos Ap-Høyre-flertallet.

Vedtaket mandag innebærer at direktivet innlemmes i norsk lovverk og EØS-avtalen.