Unntaket er folk over 60 år. Det viser en fersk undersøkelse av folks egne erfaringer, fra Vox. Men når folk blir spurt om hvordan de synes det er å lære nye dataprogrammer, svarer bare 40 prosent av kvinnene og noe over 50 prosent av mennene at det er ganske enkelt eller svært enkelt.

Seniorrådgiver Per-Arne Brunvoll i Vox understreker at kunnskapene ikke er målt.

— Andre undersøkelser viser at kvinner er like gode eller bedre enn mennene når det gjelder data. Når såpass mange synes det er vanskelig å lære nye programmer, er det et tegn på at den strukturelle forståelsen er dårlig. Det er den som er overførbar til andre digitale medier.

Folks egen tilfredshet med datakunnskapene står også i kontrast til arbeidsgivernes oppfatning. En annen undersøkelse viser at over halvparten av virksomhetene mener at arbeidstakerne trenger bedre datakunnskaper.