Både data— og telefonsystemet ved Kvinne-barn-senteret, Nevrosenteret og Laboratoriesenteret ble satt ut av drift. Andre avdelinger ble rammet blant annet ved at det ikke lenger var mulig å overføre data om blodprøver og røntgenbilder.

– Laboratoriesenteret er nede på manuelt tempo, sa fungerende administrerende direktør Gunnar Bovim på en pressekonferanse tirsdag.

Problemene startet allerede mandag kveld, og forverret seg utover natt til tirsdag. Sykehusets katastrofeledelse ble innkalt og midlertidige løsninger ble satt i verk for å opprettholde sikker drift.

– Svært alvorlig

Gunnar Bovim forsikret på pressekonferansen at sykehuset har etablert rutiner for å yte øyeblikkelig hjelp, og at alle pasienter får «god pleie og behandling». Likevel omtaler han hendelsen som «en svært alvorlig situasjon».

– Alle involverte er klar over alvoret i dette. Vårt problem er at vi ikke klarer å drive i det tempo vi vanligvis gjør. Organisasjonen går i stå, sa Bovim.

Han opplyste at legene på Kirurgisk avdeling tirsdag ble bedt om ikke å starte «store kompliserte operasjoner».

Feilen identifisert

I løpet av tirsdag formiddag ble feilen identifisert, og det pågikk et intenst arbeid for å få alle datatjenester og telefonsystemet i normal drift. Den sannsynlige årsaken ble på pressekonferansen beskrevet som feil i «en tabell som styrer strømmen i nettverket».

EDB Business Partner, som har ansvaret for driften av datasystemet ved St. Olavs hospital, ville tirsdag ikke si noe om årsaken til datasammenbruddet.

Informasjonssjef Helge L'orange i EDB Business Partner sier til NTB at ved driftsavvik har selskapet rutiner for i ettertid å analysere årsakssammenhengen sammen med kunden og underleverandører.

En del av datatjenestene ved St. Olavs hospital ble gjenopprettet i løpet av tirsdag formiddag, og målsettingen er å etablere ordinær drift innen onsdag, opplyser Helge L'orange.