BT fortalte i går at Bergen kommune ikke aner noe om hvilken kompetanse eller utdannelse kommunens lærere besitter. En slik kartlegging skal snart gjennomføres. I dag hjelper vi dem litt på vei.

I forhold til landsgjennomsnittet kommer ikke Bergen spesielt dårlig ut. Det er på det sentrale Østlandet (Oslo og Akershus) og i Sør-Trøndelag at lærerne har høyere utdanning.

Tall fra forskere ved NTNU viser at tre av ti lærere i ungdomsskolen i Bergen har utdanningen sin fra universitetet. I Oslo er tallet fem av ti og i Trondheim fire av ti.

– Det stemmer, i forhold til Oslo og Trondheim er det få med universitetsutdannelse i Bergen, sier Torberg Falch, professor på Institutt for samfunnsøkonomi i Trondheim ved NTNU.

– Andre har vært flinkere

Falch og forskerkollega Linn Renée Naper la nylig frem en undersøkelse om sammenhengen mellom lærernes utdanning og elevenes læringsresultater.

– Universitetsutdannede lærere gir klart bedre elevresultater enn lærere som kun har utdanning fra en lærerhøyskole, konkluderer Torberg Falch.

Høstens heftig diskuterte resultater fra nasjonale prøver og PISA-tester viste at Bergen sakker akterut sammenlignet med landets andre store byer, ikke minst Oslo. Men også i Trondheim og Stavanger gjorde den oppvoksende slekt det hvassere en bergensernes håpefulle.

I Kommunenes Sentralforbunds «behovsanalyse 2006» fremkommer det at Bergens netto driftsutgifter til grunnskole var på 89 prosent av landsgjennomsnittet. Tallene indikerer at grunnskolen er prioritert høyere i byer som Oslo og Trondheim

– Vi må erkjenne at andre har vært flinkere enn oss på skolepolitikk, sa byrådsleder Monica Mæland til BT i går.

På spørsmål om Bergen vil få en bedre skole hvis kommunen øker andelen lærere med universitetsutdannelse, vil Torberg Falch nødig være bastant.

– Men i gjennomsnitt er lærere med universitetsutdanning bedre enn lærere med høyskoleutdanning. Da er det naturlig å tenke seg at resultatet vil bli slik du sier.

Store forskjeller

I Bergen er halvparten av lærerne med universitetsutdanning lektorer. Dette skiller seg fra de andre byene. Det er like mange lektorer i Bergen som i Oslo og Trondheim, men færre med lavere grads universitetsutdannelse.

Falch understreker at det ikke ser ut til å gi særlige utslag. For det er «universitetseffekten» som slår sterkest inn, ikke «lektoreffekten».

– Jeg ser det er effekten av lektor som er kommet frem i media, men forskjellen mellom lektorer og andre med universitetsutdanning er forholdsvis liten.

Men «universitetseffekten» er tydelig ned på skolenivå, ifølge forskerne. Og der er variasjonene store.

KUN TRE AV TI: Tall viser at tre av ti lærere i ungdomsskolen i Bergen har utdanningen sin fra universitetet. I Oslo er tallet fem av ti og i Trondheim fire av ti. GRAFIKK: BENTE LJONES