Norge skiller seg ut fra resten av Norden ved at omtrent halvparten av dagligvaremarkedet består av lavpriskjeder. De fire store innen dagligvaremarkedet i Norge er NorgesGruppen, Coop, ICA og Rema 1000. Blant leverandørene til butikkene har samvirkebedriftene Tine, Prior og Gilde nærmest monopol. Tines markedsandeler for melk var på 89,5 prosent i fjor, mens andelen for smør var på 94,4 prosent, skriver Aftenposten.

Ifølge undersøkelsen er utvalget av både meieri-, kjøtt-, drikke— og ferskvarer langt dårligere i Norge enn på Island, i Danmark, Sverige og Finland. Finnene kan kose seg med størst utvalg, med nærmere halvannen ganger flere produkter i hyllene enn det nordmenn har tilgang på.

Nå vil Konkurransetilsynet ha mer konkurranse og setter i verk tiltak.

– Uten å være tilknyttet en av de store kjedenes system kan det være vanskelig å få fotfeste i det norske markedet, sier rådgiver Marianne Dahl i Konkurransetilsynet.

Tilsynet vil ha sterkere konkurranse og har pålagt de store kjedene meldeplikt for avtaler med markedsledende leverandører. Dette er blant annet for å hindre at bonuser, rabatter og engangsbetalinger gir god plassering i hyllene. Meldeplikten gjelder for 25 forskjellige leverandører. Dahl forklarer at dette gjøres for å hindre at mindre aktører stenges ute.