Det viser en levekårsundersøkelse gjort av NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).

Pensjoneringen har mest dramatisk effekt for dem som blir uføre i ung alder. Dobbelt så mange uføre som alderspensjonister har følt seg presset til finne en rimeligere bolig etter at de har gått over på trygd.

Undersøkelsen forteller også at andelen husholdninger med uføre som mottar sosialhjelp ligger på ti prosent, og er om lag dobbelt så stor som i den yrkesaktive befolkningen.

Uføretrygdede føler seg også mer ensomme og er mindre tilfredse med sin egen situasjon enn andre pensjonister.

Ved utgangen av 2002 var det 292.224 uføretrygdede i Norge. Tallet har økt med over 33.000 bare siden 1998.