I løpet av 12 år har forekomsten av psykosomatiske plager hos ungdom økt med 60 prosent, vise to store nye undersøkelser. De selvopplevde plagene rammer jenter mest. Blant 100 15-årige norske jenter oppgir 31 at de har hodepine én gang i uka eller hyppigere, mens 20 er svimle, 29 nedstemte, 47 irritable og 29 lider av søvnvansker minst én gang per uke.

–Bekymringsfullt –En bekymringsverdig stor gruppe ungdom går rundt med mange plager og har tegn på overbelastning. Fordi de ser på seg selv som syke, går de ofte til lege. Det er alarmerende at andelen nå viser seg å øke, sier førsteamanuensis Siren Haugland ved seksjon for sosialmedisin, Universitetet i Bergen, til Dagens Medisin.

Ifølge Haugland er de egenrapporterte plagene kardinalsymptomer på psykiatriske forstyrrelser som depresjon og angst.

Studien av mer enn 20.000 barn i alderen 11-15 år fra Norge og tre andre land konkluderer med at barn allerede i elleveårsalderen har et høyt nivå av helseplager. En annen undersøkelse som omfatter mer enn 10.000 barn og unge fra hele Norden, viser at psykosomatiske plager hos norske barn og unge har økt med 60 prosent fra 1984 til 1996.

Sosiale årsaker? Den svenske professoren i barnehelsevitenskap Lennart Köhler, som har ledet den nordiske undersøkelsen, mener at den økende sykdomsfrekvensen kan ha sammenheng med at sosiale ulikheter i samfunnet har økt i alle de nordiske landene.

–En årsak til forverringen i Norden kan faktisk være dårligere sosiale ordninger fra det offentlige. Våre tall viser at familier med dårlig økonomi, eller der foreldrene opplever mye stress, rammes hardest. Også barn med enslige forsørgere er utsatt — kanskje fordi barns helse har sterk sammenheng med helse hos mor, sier Köhler.

Han kommer snart med en ny bok der det blant annet framgår at mobbing øker mer i Norge enn i Sverige.

NTB