De påvirkes også mer negativt av datajobbing enn det kvinner gjør, avdekker en stor svensk undersøkelse. Ifølge forskerne ser det ikke ut til at kvinners helse påvirkes i særlig grad av økt jobbing foran pc.

Arbetslivinstitutet, Yrkesmedisinsk klinik og Statistisk sentralbyrå i Sverige står bak den store undersøkelsen. Disse har forsøkt å kartlegge hvordan datafiseringen av svenske arbeidsplasser i perioden 1989-1999 har innvirket på arbeidernes helse.

— Menn skal prestere og konkurrere, og pc-en blir hjelpemiddelet man gjør det med, sier mannsforsker Lars Jalmert til Aftonbladet. Han mener at årsaken til at menn rammes hardere av de negative effektene av pc-bruk på jobben, også har sammenheng med at jobben betyr mer for menn enn for kvinner.