Dette er nå grundig vitenskapelig dokumentert gjennom sjekk av innholdet i fraværsprotokollene til medlemsbedriftene i NHO.

Og nå er det nedgangstider i jobbmarkedet i dette landet. Ifølge en forskningsrapport fra Sintef, kryper da Ola og Kari frem fra dynene også om de har litt hodepine eller snufser litt, og går på jobben. I gode tider velger Ola og Kari langt oftere å forlenge oppholdet under dynene, ifølge forskningsrapporten.

Vitenskapelig dokumentert

— Når arbeidsledigheten stiger og meldingene daglig tikker inn om konkurser og nedbemanning blir oppholdet i senga redusert, fastslår forskerne Solveig Osborg Ose og Jan Morten Dyrstad ved Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU i Trondheim.

— Hvordan har det vært mulig å gi et så sikkert vitenskapelig svar på hvorfor det er slik forskjell ?

— Forskningen vi har gjort støtter en hypotese om disiplinering. Folk presser seg lettere på jobb når arbeidsledigheten er høy, sier Dyrstad til siste nummer av NTNU- og Sintef-bladet Gemini.

Når ledigheten er lav og det er gode tider velger Ola og Kari oftere senga om morgenen enn å gå på jobb om de føler seg litt småsjuk.

Omfattende sjekking av tall

De to Sintef-forskerne har tatt utgangspunkt i fraværet ved medlemsbedriftene i NHO. De har da nesten entydig kommet frem til et resultat som støtter disiplineringshypotesen.

— Er det lett å få jobb er flere borte fra jobben. Men når mange går uten jobb, da er sykefraværet lavt hos dem som fremdeles har et arbeid å gå til, sier Dyrstad.

Han forklarer:

— Folk lar trusselen om arbeidsledighet fungere som et pressmiddel til å gå på jobb. Folk skjerper seg helt klart når mange er uten arbeid, og presser seg på jobb selv om man er litt halvsjuk.

Disiplineringsteorien til de to forskerne har tatt høyde for at dette landet har et sterkt oppsigelsesvern:

— Det finnes flere midler for å disiplinere medarbeidere enn frykt for oppsigelse. Lønn er ett. Folk som har stort fravær kan, med rette eller urette, frykte for å bli hengende etter i lønnsutviklingen. De kan også risikere å bli parkert karrieremessig, eller miste individuelle frynsegoder, sier Dyrstad som en forklaring på at vi er mindre til sengs i dårlige tider og mer på jobb i dårlige tider.

MINDRE UNDER DYNEN: Folk presser seg lettere på jobb når arbeidsledigheten er høy, sier Sintef-forskerne Solveig Osborg Ose og Jan Morten Dyrstad ved Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU.<p/> ILLUSTRASJONSFOTO: STOCKMARKET