Tannhelsen er i første rekke et problem hos pensjonister som ikke tar hånd om seg selv, viser tallmateriale doktorgradsstipendiat Birgitte Moesgaard Henriksen ved Ullevål universitetssykehus har samlet inn.

— Ansatte på institusjoner forsømmer denne del av omsorgen. En forklaring kan være mangel på kunnskap, eller at det oppleves som ekkelt og vel privat å stelle munn og tenner hos gamle mennesker, sier Moesgaard Henriksen til Aftenposten.

Professor Tony Axéll ved Odontologisk fakultet i Oslo sier fagfeltet er blitt nedprioritert i årevis. Han har regnet ut at det vil koste rundt 200 millioner å få de eldres tannhelse opp på et akseptabelt nivå.

— Vi kan altfor lite. Først nå er det så smått kommet i gang etterutdanning for tannleger på dette feltet, sier Axéll.

(NTB)