Smittevernberedskapen i fem av seks flyplasskommuner med internasjonal trafikk i Norge, var mangelfull da Statens Helsetilsyn i fjor vår utførte tilsyn. Dette påpekes i en oppsummeringsrapport som nylig ble oversendt Helsedepartementet, skriver Aftenposten i dag.

Etter vår vurdering var kommunenes smittevernberedskap ved flyplassen uforsvarlig i tre av de seks kommunene tilsynet omfattet", skriver Helsetilsynet.

Forholdene på de andre flyplassene er ordnet, men på Flesland og på Gardermoen er det ikke ryddet opp.

Det vises til at Bergen kommune er ansvarlig for Flesland lufthavn.

Tilsynet avdekket at varslingslister som skal benyttes når en krisesituasjon oppstår, ikke var oppdatert. Disse inneholdt både feile navn på kontaktpersoner og telefonnummer

— Man har veldig kort tid på seg til å reagere når man blir klar over en smittet passasjer. En må raskt vurdere situasjonen og ta stilling til om folk eventuelt skal holdes tilbake, forklarer helsedirektør Lars E. Hanssen til Aftenposten.

- Uforsvarlig

Fjorårets SARS-utbrudd og fugleinfluensaen er aktuelle saker som viser betydningen av god smittevernberedskap ved flyplassene. - Det er veldig viktig at man har en plan som også inneholder en oppdatert varslingsliste og en plan for informasjon, slik at folk ikke får panikk. Noe av det vi avdekket, var at mange av de involverte ikke var informert godt nok om oppgavene sine, sier Hanssen til Aftenposten.

— Etter ett og et halvt år er vi fortsatt i en situasjon som vi bedømmer som klart uforsvarlig. I ytterste konsekvens kan dette bety at man ikke klarer å hindre at en epidemi kommer inn i landet via flyplassene på Gardermoen og Flesland, sier Hanssen. Han understreker at det er kommunene som har ansvaret for smittevernberedskapen.

Smittevernlegen har etter loven vide fullmakter til å sette i verk tiltak umiddelbart. Derfor er det viktig å vite hvem som er smittevernlege, og hvem som eventuelt er erstatter hvis vedkommende ikke selv kan rykke ut.

Under fjorårets inspeksjon sjekket Statens Helsetilsyn om kommunene hadde planer og ressurser til å kunne håndtere situasjoner der det forelå mistanke om alvorlig smittsom sykdom blant passasjerer eller besetning på fly som ankommer flyplassen.

"De står fremdeles i køen"

Både gjennom Bergen kommune og gjennom ulike nummer til Smittevernoverlegen og Infeksjonsforbyggende kontor har bt.no i dag forsøkt å få kontakt med noen som kan si noe om manglende smittevernberedskap. Det eneste svaret vi har fått vært "De står fremdeles i kø, vennligst vent".

Det er å håpe at virus som eventuelt kommer med flypassasjerer til Flesland, har god tid. Ellers kan de jo komme til å smitte noen.... .