Norsk flygerforbund frykter nå flyulykker som følge av mangel på bevilgninger.

Leder i Norsk Flygerforbund, Harald Stephansen, sier til TV2 at det ikke er penger nok verken hos myndighetene eller hos flyselskapene til å investere i teknologi som er god nok til å sikre flyplassene tilfredsstillende.

I dag er det kun på Oslo Lufthavn Gardermoen at sikkerhetsutstyret er godt nok, mens resten av de norske flyplassene er plaget av alt fra for kort rullebane eller mangel på lys.

Siden Luftfartsverket overtok ansvaret for sikkerheten på norske flyplasser i 1997, har de ikke mottatt ett øre mer i bevilgninger.

-Det er sannsynlig at den neste flyulykken i Norge til dels vil skyldes manglende bevilgninger til sikkerhetstiltak, -at utstyret på flyplassene ikke er godt nok, sier Stephansen.NTB