Dette viser forskningsresultatene i en undersøkelse om sammenhengen mellom røyking og ereksjonsevne hjå 1300 menn. Samtlige i forsøket var mellom 40 og 80 år, testet av forskere ved Mayo Clinic College of Medicine i Minnesota, USA.

Undersøkelsen er gjengitt i siste nummer av det erotiske bladet Cupido.

Impotent i ung alder

Forskerne konkluderer med at sigaretter kan føre til impotens hos unge og middelaldrende menn, og altså ikke bare nedsatt evne til å føre et normalt seksualliv sammen med partneren.

Det som gjør forskerne ved Mayo Clinic sikre på sine konklusjoner om røykingens negative påvirkning av seksuallivet, er funn som avslører sammenhengen mellom antall sigaretter pr. dag og graden av impotens.

Jo høyere antall sigaretter jo større problemer med ereksjonen, er konklusjonen i denne undersøkelsen som altså omfatter 1300 menn.

Vekker oppsikt Selv om sammenhengen mellom sigarettrøyking og nedsatt ereksjonsevne er kjent, vekker denne undersøkelsen oppsikt fordi den avslører at unge menns ereksjonsproblemer ved daglig sigarettrøyking er spesielt stor, sammenlignet med "tilstanden" hos eldre sigarettrøykende menn.

Forskningsresultatene er derfor viet stor oppmerksomhet i fagmagasinet American Journal of Epidemiology.

Fagmagasinet slutter seg til konklusjonen at det er unge menn som er aller mest utsatt for ereksjonsproblemer ved daglig sigarettrøyking, med tredobblet risiko for impotens sammenlignet med ikkerøkende 30— og 40-åringer.

SCANPIX